Cement, vápno

  • Cementáreň Ladce – www.pcla.sk

    Považská cementáreň, a. s., Ladce je v súčasnosti jednou z najmodernejších cementární v Európe. Bola založená v roku 1889 a je najstaršou cementárňou na Slovensku. Po transformácii na akciovú spoločnosť a privatizácii zaznamenáva v poslednom desaťročí trvalý rast výroby a kapitálu. Vyrába portlandské a troskové portlandské cementy a špeciálne cementy v nadštandardnej kvalite, ktoré spĺňajú európske technické normy a požiadavky zákazníkov.

    Cenová ponuka
  • Cemmac – www.cemmac.sk

    Akciová spoločnosť CEMMAC a.s. Horné Srnie je uznávanou spoločnosťou medzi obchodnými partnermi v tuzemsku a zahraničí. Svojou štruktúrou a počtom 207 zamestnancov k 01.09.2017 naďalej patrí medzi stredne veľké podnikateľské subjekty v odbore výroby stavebných hmôt.

    Cenová ponuka
Budovateľská 5941/7
929 01  Dunajská Streda
031/552 9423
vargova@seres.sk