Budovateľská 5941/7
929 01  Dunajská Streda
031/552 9423
info@seres.sk

Realizujeme obchodné
aktivity v oblasti nákupu
a predaja stavebného
materiálu
.