Budovateľská 5941/7
929 01  Dunajská Streda
031/552 9423
vargova@seres.sk