Omietky, malty, potery a lepidlá

 • Kreisel – https://www.kreisel.sk/o-nas

  Spoločnosť Kreisel Slovensko s.r.o. so sídlom v Lozorne, v západnej časti Slovenska, 23 km od Bratislavy patri medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu. Na slovenskom stavebnom trhu pôsobí už 20 rokov (1999), najprv ako spoločnosť HASIT Slovakia s.r.o. a od januára 2019 došlo k zmene obchodného mena spoločnosti na Kreisel Slovensko s.r.o. Tento krok bol vyústením organizačných zmien v skupine FIXIT GRUPPE.

  Cenová ponuka
 • Sakret – www.sakret.sk

  Spoločnosť SAKRET Slovakia, k.s. je na základe udelenej licencie súčasťou európskej skupiny SAKRET, ktorá disponuje 30-timi výrobnými závodmi v Európe, z toho 17 sa nachádza v Nemecku. Celosvetová skupina SAKRET vlastní viac než 60 výrobných závodov, je jedným z najväčších svetových výrobcov suchých maltových zmesí.

  Cenová ponuka
 • Het – www.het.sk

  Predaj interiérových, latexových, fasádnych a akrylátových farieb a omietok.

  Cenová ponuka
 • Baumit – www.baumit.sk

  Spoločnosť Baumit – výrobca vysoko kvalitných, spoľahlivých a bezpečných stavebných materiálov používa ako strategický nástroj pre zvyšovanie kvality, spoľahlivosti a bezpečnosti svojich produktov a služieb certifikovaný a koordinovaný systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001:2008.

  Produkty firmy Baumit: fasády, omietky, malty, potery, lepidlá, sanácie, betóny, a iné.

  Cenová ponuka
 • Cemix – www.cemix.sk

  Spoločnosť Cemix, s.r.o. so sídlom v Banskej Štiavnici patrí medzi významných výrobcov suchých omietkových a maltových zmesí na slovenskom trhu.

  Sortiment stavebných hmôt predstavuje takmer 200 druhov balených a voľne ložených materiálov v produktových skupinách ponúkajúcich murovacie malty, omietkové zmesi, tepelno-izolačné a ľahčené omietky a malty, ušľachtilé štruktúrované minerálne a pastovité omietky, mozaikové omietky, ďalej lepidlá na keramiku a zatepľovacie systémy, škárovacie hmoty, cementové potery, liate podlahové hmoty, samonivelizačné stierky, sanačné a odvlhčovacie omietky, fasádne farby, penetrácie a v neposlednom rade stavebnú chémiu.

  Cenová ponuka
Budovateľská 5941/7
929 01  Dunajská Streda
031/552 9423
vargova@seres.sk